Posts Tagged “گوشی های”

برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرام

By |

برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرامبه گزارش ” رویکرد “؛ نرم افزار ارتباطی و پیام سان تلگرام در حال حاضر از برنامه های محبوب در میان ایرانی ها است. حال مدیران صفحات به ظاهر آفیشال برای جذب هرچه بیشتر اد لیست های خود، با اقدام به فریب کاربران، آن ها را به بهانه «…

Read more »