Posts Tagged “«پسر تلگرامی»”

شکنجه پسر نوجوان در دوستی تلگرامی

By |

شکنجه پسر نوجوان در دوستی تلگرامیگروه حوادث/پسر نوجوان که از طریق تلگرام با دختری آشنا شده بود وقتی برای دیدار با دختر مورد علاقه اش به محل قرار می رفت نمی دانست چه سرنوشت شومی درانتظارش است. به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، اوایل مرداد امسال زن جوانی که دلواپس پسرش شده بود با نگرانی چندین…

Read more »

پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!

By |

پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پسر پرحاشیه تلگرام در انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است. پسر معروف تلگرامی پناهنده شد! سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پسر پرحاشیه تلگرام در انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.پسر…

Read more »

سرانجام پسر تلگرامی

By |

سرانجام پسر تلگرامیرئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، گفت: این جوان با هدف بزرگنمایی تعدادی عکس با دختران را نیز منتشرکرده بود. سرانجام پسر تلگرامی رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، گفت: این…

Read more »

آخرین وضعیت «پسر جنجالی تلگرامی»

By |

آخرین وضعیت «پسر جنجالی تلگرامی»رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. آخرین وضعیت «پسر جنجالی تلگرامی» رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام»…

Read more »

آخرین وضعیت «پسر تلگرامی»

By |

آخرین وضعیت «پسر تلگرامی»رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. آخرین وضعیت «پسر تلگرامی» رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار…

Read more »