Posts Tagged “وزیر اتریش”

وزیر بهداشت: لغو سفر اتریش تصمیم شجاعانه و انقلابی بود

By |

وزیر بهداشت: لغو سفر اتریش تصمیم شجاعانه و انقلابی بودگروه سیاسی -وزیر بهداشت در یاداشتی درباره لغو سفر رییس جمهوری به اتریش نوشت: با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد اعلام می کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع عزت، حکمت و مصلحت یک تصمیم انقلابی گرفت. به گزارش بولتن نیوز ، سیدحسن قاضی زاده…

Read more »

روایت وزیر بهداشت از لغو سفر روحانی به اتریش

By |

روایت وزیر بهداشت از لغو سفر روحانی به اتریشوزیر بهداشت در یاداشتی درباره لغو سفر رییس جمهوری به اتریش نوشت: با اطلاع دقیق از جزئیات رویداد اعلام می کنم که رئیس جمهوری شجاعانه و از موضع عزت، حکمت و مصلحت یک تصمیم انقلابی گرفت. به گزارش رویش نیوز به نقل از مهر، سیدحسن قاضی زاده…

Read more »