Posts Tagged “هاشمی آیات”

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

By |

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن«دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها» این متن پیام چند روز پیش هاشمی رفسنجانی در صفحه اینستاگرامش است که در کانال تلگرام وی نیز منتشر شد. اما با مراجعه به برداشت وی از آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال این سوال در ذهن ایجاد می…

Read more »