Posts Tagged “ندارد رفسنجانی”

هاشمی رفسنجانی توییتر ندارد

By |

هاشمی رفسنجانی توییتر نداردانصاف نیوز نیز در این باره نوشت: توییتر منتسب به آیت الله هاشمی در اختیار فردی است که سردبیر سایت هاشمی رفسنجانی (سایت دفتر هاشمی) است و حساب توییتر و تلگرام نیز در اختیار اوست هاشمی رفسنجانی توییتر ندارد انصاف نیوز نیز در این باره نوشت: توییتر منتسب به آیت الله هاشمی…

Read more »