Posts Tagged “«لانگ های”

«لانگ دیستنس» های اینترنتی

By |

«لانگ دیستنس» های اینترنتیگروه جامعه – پویان خوشحال: امروزه و با روی کار آمدن فضای مجازی زندگی انسان ها دچار تغییراتی شده است. از خریدهای اینترنتی تا روابط پیچیده ای که در این دنیای مجازی شکل می گیرد. در گذشته «چَت روم» های شبکه های پیام رسان «یاهو مسنجر» دارای کاربران زیادی بود که در…

Read more »