Posts Tagged “! قالب”

۴۳ درصد جرائم فضای مجازی در قالب اپلیکیشن تلگرام اتفاق افتاده است

By |

۴۳ درصد جرائم فضای مجازی در قالب اپلیکیشن تلگرام اتفاق افتاده استرئیس پلیس فتای رفسنجان گفت: در شش ماه نخست امسال ۴۳ درصد جرائم فضای مجازی کشور در قالب اپلیکیشن تلگرام اتفاق افتاده و ۶۰ درصد ترافیک اینترنت کشور را این نرم افزار صرف می کند . ۴۳ درصد جرائم فضای مجازی در قالب اپلیکیشن…

Read more »

نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !

By |

نفوذ شبکه ای در قالب خدمات ظاهراً رایگان !فناوری/ یادداشت/ بحری از بحران ! تلگرام (Telegram) نیز یکی از شبکه های ضدتعاملی صهیونیستی محسوب می شود، که متاسفانه ضریب نفوذ آن در بین مردم طی یکسال اخیر بسیار رشد کرده است.مع الاسف نه رسانه های کشورمان علی الخصوص صدا و سیما و نه دستگاه های…

Read more »