Posts Tagged “» قاسمخانی!”

در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!

By |

در«دورهمی » پنهان کاری نکردیم، مگر در مورد مهراب قاسمخانی!هنوز بازی پرسپولیس و استقلال تمام نشده بود که جوک هایش در تلگرام رد و بدل می شد. البته این گستردگی تلگرام مختص به ایران نیست و خاصیت هنر این است که نمی تواند نسبت به گستردگی چیزی که در جامعه اش اتفاق می افتد، بی…

Read more »