Posts Tagged “«فهرست منتشر”

هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردند

By |

هکرهای داعش «فهرست مرگ» مقامات امریکایی را منتشر کردندگروهی از هکرهای داعش تحت عنوان «خلافت سایبری امریکا» فهرستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این فهرست شامل ده ها تن از مقامات امریکایی است. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، بیانیه این گروه که…

Read more »