Posts Tagged “فرشچیان درگذشت”

تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیان

By |

تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیانبه گزارش اتاق نیوز، طی ساعات گذشته اخباری در فضای شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام دال بر درگذشت استاد پرآوازه هنر ایران محمود فرشچیان منتشر شده است که طبق بررسی های انجام شده توسط اتاق خبر همه آنها شایعه بوده و تکذیب می گردد و خوشبختانه ایشان در صحت و…

Read more »