Posts Tagged “/عکس ناخواسته”

آنچه داعش ناخواسته فاش کرد /عکس

By |

آنچه داعش ناخواسته فاش کرد /عکسبه گزارش سرویس سیاسی پایتخت، روز شنبه، طرفداران اروپایی داعش در سراسر اروپا عکس هایی در صفحات مجازی منتشر کردند. در این عکس ها طرفداران این گروهک تروریستی با نگه داشتن کاغذهایی که روی آن ها هشتگ هایی با مضامین طرفداری از داعش و پیام هایی پیش از سخنرانی سخنگوی…

Read more »