Posts Tagged “شود یک”

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی / وقتی یک شوخی با ناسزا و خشم پاسخ داده می شود

By |

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی / وقتی یک شوخی با ناسزا و خشم پاسخ داده می شودواکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی اینستاگرامی رشید پور وی را ظاهرا مجبور به ترک از دنیای مجازی کرده است. رضا رشیدپور که در پست اینستاگرامی خود گفته بود اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود…

Read more »