Posts Tagged “/شعار”

آگهی« نیسان» با شعار زیست محیطی

By |

آگهی« نیسان» با شعار زیست محیطیشعار : خروج صفر گازهای مضر برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. منبع: فرصت امروز آگهی« نیسان» با شعار زیست محیطی شعار : خروج صفر گازهای مضر برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. منبع:…

Read more »

یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟

By |

یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟کانال تلگرام محسن رضایی پس از انتشار مصاحبه وی با خبرگزاری ایسنا و مطرح شدن شعاری بودن بحث یارانه صدهزارتومانی از برخی رسانه های مختلف، اقدام به انتشار یادداشت کوتاهی در این زمینه کرد. وی درباره یارانه صدهزارتومانی نوشت: محسن رضایی نه تنها شعاری بودن یارانه صدهزارتومانی را رد…

Read more »