Posts Tagged “روز بودند؟”

رهبرانقلاب روز رأی گیری 12 فروردین 58 در کدام شهر بودند؟

By |

رهبرانقلاب روز رأی گیری 12 فروردین 58 در کدام شهر بودند؟به گزارش دولت بهار، کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب به مناسبت روز جمهوری اسلامی به خاطره ای از ایشان درباره روز 12 فروردین 58 نقل کرده است که آن را در ادامه می خوانید: «من البته در آن روز [روز جمهوری اسلامی]، روز…

Read more »