Posts Tagged “روزنامه”

روزنامه سینما تعطیل شد

By |

روزنامه سینما تعطیل شدشب گذشته و در پایان نخستین جشن روزنامه “سینما”، فریدون جیرانی سردبیر این روزنامه از تعلیق انتشار آن خبر داد. جیرانی گفت: این جشن پایان یک دوران و آغاز دورانى تازه براى روزنامه سینماست. این جمله فریدون جیرانى همراه شد با انتشار خبر تعلیق انتشار روزنامه در کانال تلگرام آن. وضعیت نهایی…

Read more »

تصاویر روزنامه های دوشنبه 20 اردیبهشت

By |

تصاویر روزنامه های دوشنبه 20 اردیبهشتبه گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود، به شرح ذیل است؛ برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. تصاویر روزنامه های دوشنبه 20 اردیبهشت به گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه…

Read more »

تصاویر روزنامه های دوشنبه 6 اردیبهشت

By |

تصاویر روزنامه های دوشنبه 6 اردیبهشتبه گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود، به شرح ذیل است؛ برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. تصاویر روزنامه های دوشنبه 6 اردیبهشت به گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه…

Read more »

تصاویر روزنامه های یکشنبه 5 اردیبهشت

By |

تصاویر روزنامه های یکشنبه 5 اردیبهشتبه گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود، به شرح ذیل است؛ برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. تصاویر روزنامه های یکشنبه 5 اردیبهشت به گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه…

Read more »

تصاویر روزنامه های پنجشنبه 26 فروردین

By |

تصاویر روزنامه های پنجشنبه 26 فروردینبه گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود، به شرح ذیل است؛ برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. تصاویر روزنامه های پنجشنبه 26 فروردین به گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه…

Read more »

تصاویر روزنامه های یکشنبه 22 فروردین

By |

تصاویر روزنامه های یکشنبه 22 فروردینبه گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود، به شرح ذیل است؛ برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید. تصاویر روزنامه های یکشنبه 22 فروردین به گزارش «پرشین خودرو»، تصاویر صفحه…

Read more »

واکنش«بعیدی نژاد»به اظهارات مدیر روزنامه کیهان درباره برجام

By |

واکنش«بعیدی نژاد»به اظهارات مدیر روزنامه کیهان درباره برجاممدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به اظهارات مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام واکنش نشان داد. به گزارش تحلیل ایران ، حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع…

Read more »