Posts Tagged “«دهکده”

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

By |

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شدبازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده است. تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی…

Read more »