Posts Tagged “« خورشید”

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

By |

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیستاین نسل جدید ما هرچه می کشد از دست نسل های گذشته است. بخصوص این پدرها و مادرها که نه اینستاگرام می فهمند، نه چت کردن بلدند، نه لذت تلگرام و واتس آپ را درک می کنند و نه می فهمند که دنیای جدید دنیای مدرن است، دنیای سرعت…

Read more »