Posts Tagged “خواندنی”

12 فروردین57 رهبری و خاطره ای خواندنی از سفر رهبر انقلاب

By |

12 فروردین57 رهبری و خاطره ای خواندنی از سفر رهبر انقلاببه گزارش ” بوشهرنیوز “کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب به مناسبت روز جمهوری اسلامی به خاطره ای از ایشان درباره روز 12 فروردین 58 نقل کرده است که آن را در ا دامه می خوانید: «من البته در آن روز [روز جمهوری اسلامی]،…

Read more »