Posts Tagged “«تلگرام» چیست؟”

قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟

By |

قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است. قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟ تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.قابلیتهای جدید تلگرام چیست؟

Read more »

راز محبوبیت تلگرام چیست؟

By |

راز محبوبیت تلگرام چیست؟در سال های اخیر با گسترش ضریب نفوذ گوشی های هوشمند و اینترنت همراه، پیام رسان های آنلاین نیز رشدی انفجاری داشته اند و تقریبا تمام کاربران گوشی های هوشمند دستکم از یکی از این سرویس ها استفاده می کنند. راز محبوبیت تلگرام چیست؟ در سال های اخیر با گسترش ضریب نفوذ…

Read more »

راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟

By |

راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد. به گزارش تحلیل ایران ، اتکا به آمار سایت بین المللی alexa که میزان مراجعه ایرانیان به دو آدرس telegram.org و telegram.me را به ترتیب45.3 و 80.5 درصد نشان می دهد و همچنین با اتکا به آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل…

Read more »

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟

By |

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند و آمار منتشر شده 80 درصدی نادرست است راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟ بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند…

Read more »