Posts Tagged “«تلگرام ذهن”

معمای «تلگرام ایرانی» در ذهن کاربران

By |

معمای «تلگرام ایرانی» در ذهن کاربرانبه ناز مقدسی| یک روز خبر فیلترش می آید، یک روز خبر هک. تلگرام مهم ترین و اصلی ترین وسیله ارتباطی ایرانی ها با یکدیگر، هرازگاهی دستخوش خبرهای بد می شود و هیچ کس نمی داند با همه این اخبار و شایعات ناخوشایند چطور هنوز 22 میلیون ایرانی وابسته اش…

Read more »