Posts Tagged “«تلگرام» خواری”

«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری

By |

«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواریاخیراً و همزمان با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و در پناه عدم برخورد سریع و به موقع مسئولان امر، کانالی با هدف ترویج روزه خواری و شکستن قبح گناه روزه خواری ایجاد شده است. «تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری اخیراً و همزمان با نزدیک شدن به…

Read more »