Posts Tagged “(تصویر) جوانان”

قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش (تصویر)

By |

قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش (تصویر)رویداد۲۴ – قرار ملاقات جوانان تهرانی باعث بسته شدن پاساژ کوروش در تهران شد. عده ای از جوانان از طریق شبکه های اجتماعی مجازی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام، دیشب قرار گذاشته بودند که در پاساژ کوروش (هایپر استار)، در بزرگراه ستاری تهران با هم ملاقات کنند. …

Read more »