Posts Tagged “(تصاویر) شهید”

(تصاویر) دلجویی سردار سرلشگر سلیمانی از دختر شهید صدرزاده

By |

(تصاویر) دلجویی سردار سرلشگر سلیمانی از دختر شهید صدرزادهبه گزارش صدای ایران ، امروز صفحه رسمی شهید مصطفی صدرزاده در تلگرام با منتشر کردن تصاویری از دیدار سردار حاج قاسم سلیمانی با خانواده شهید صدرزاده خبر داد. (تصاویر) دلجویی سردار سرلشگر سلیمانی از دختر شهید صدرزاده به گزارش صدای ایران ، امروز صفحه رسمی شهید…

Read more »