Posts Tagged “«بنیامین» ایران/عکس”

مهاجرت بنیامین و همسرجدیدش از ایران/عکس

By |

مهاجرت بنیامین و همسرجدیدش از ایران/عکسخبر مهاجرت بنیامین بهادری به هند اولین بار توسط مصاحبه ای که یک سایت با بنیامین بهادری در هند منتشر شد و بنیامین بهادری در فایل صوتی منتشر شده از احتمال مهاجرت خودش به هند و سکونت در بمبئی خبر داد. بنیامین بهادری در جواب خبرنگار به این سوال که…

Read more »

ماجرای مهاجرت «بنیامین» و همسرجدیدش از ایران/عکس

By |

ماجرای مهاجرت «بنیامین» و همسرجدیدش از ایران/عکسروز نو : بنیامین بهادری در جواب خبرنگار می گوید که احتمال دارد به هند برویم و در بمبئی سکونت کنیم و در همان جا به فعالیت خودم ادامه دهم و از طریق واتساپ و تلگرام با طرفدارانم در ایران ارتباط داشته باشم. سلیم احمدی مدیر برنامه ها و…

Read more »