Posts Tagged “بعیدی و”

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا

By |

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکامدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است. انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام…

Read more »

انتقاد بعیدی نژاد از اصرار ربط دادن بحث موشکی و برجام

By |

انتقاد بعیدی نژاد از اصرار ربط دادن بحث موشکی و برجامخلیج فارس: مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. به گزارش«خلیج فارس» به نقل…

Read more »