Posts Tagged “بحث”

۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده است

By |

۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده استرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رایزنی با مسئولان شبکه تلگرام گفت: از مجموع ۱۰۰ درخواست ما از مدیران شبکه تلگرام تنها شش مورد قبول شده و بیش از ۹۵ درصد خواسته ها عملی نشده است. ۹۵ درصد درخواست ها در بحث…

Read more »

بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژه

By |

بعیدی نژاد و جان کربی:برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد* مطلب ویژهحمید بعیدی نژاد-مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود نوشت: درحالیکه مسئولین عالی کشور مرتب تاکید کرده و می کنند که موضوع آزمایشات موشکی کشورمان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت…

Read more »

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ایران ندارد

By |

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ایران نداردمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امورخارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر…

Read more »

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد

By |

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور نداردمدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز…

Read more »