Posts Tagged “انتقاد و”

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا

By |

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکامدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است. انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام…

Read more »

انتقاد لاریجانی از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنند

By |

انتقاد لاریجانی از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنندرییس مجلس شورای اسلامی یادداشتی تحت عنوان «بد اخلاقی سیاسی و سکولاریسم» در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر و در آن از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنند، انتقاد…

Read more »

انتقاد لاریجانی از هتاکی و بداخلاقی

By |

انتقاد لاریجانی از هتاکی و بداخلاقیرییس مجلس شورای اسلامی یادداشتی تحت عنوان «بد اخلاقی سیاسی و سکولاریسم» در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر و در آن از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنند، انتقاد کرد. متن این یادداشت به این شرح است: بداخلاقی…

Read more »

انتقاد لاریجانی از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگران را تخریب می کنند

By |

انتقاد لاریجانی از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگران را تخریب می کنندرییس مجلس شورای اسلامی یادداشتی تحت عنوان «بد اخلاقی سیاسی و سکولاریسم» در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر و در آن از انقلابیونی که با هتاکی و بداخلاقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنند، انتقاد…

Read more »

انتقاد بعیدی نژاد از اصرار ربط دادن بحث موشکی و برجام

By |

انتقاد بعیدی نژاد از اصرار ربط دادن بحث موشکی و برجامخلیج فارس: مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. به گزارش«خلیج فارس» به نقل…

Read more »