Posts Tagged “[آموزش] آموزش”

آموزش بایگانی کردن پیام ها در تلگرام آموزش تصویری

By |

آموزش بایگانی کردن پیام ها در تلگرام آموزش تصویرینرم افزارهای موبایل،آموزش بایگانی کردن پیام ها در تلگرام آموزش تصویری،خب ددوستان با فراگیر شدن تلگرام و نداشتن محدودیت در ارسال کاراکتر و حجم فایل روز به روز بر حجم پیام های دخل گوشی آموزش بایگانی کردن پیام ها در تلگرام آموزش تصویری نرم افزارهای موبایل،آموزش بایگانی…

Read more »

[آموزش] دانلود O’Reilly Encryption Training Video – آموزش رمزنگاری

By |

[آموزش] دانلود O’Reilly Encryption Training Video – آموزش رمزنگاریرمزنگاری عملیاتی است که طی آن اطلاعات اولیه (که به آن متن آشکار گفته می شود) با استفاده از یک الگوریتم (که الگوریتم رمز نامیده می شود) و یک کمیت محرمانه (که به آن کلید رمز گفته می شود) به متن غیر قابل … دانلود O’Reilly Encryption…

Read more »