Posts Tagged “/ آدرس”

تکرار / سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد + آدرس

By |

تکرار / سامانه تلگرام مشتریان بانک آینده راه اندازی شد + آدرسبانک آینده؛ با رونمایی از “سامانه تلگرام مشتریان”، امکان بهره گیری از خدمات بانکی از طریق این شبکه را برای مشتریان فراهم آورده است. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران…

Read more »