Posts Tagged “؟ پارلمان”

واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟

By |

واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت ؟رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند. واکنش تلگرامی سیف به FATF / رئیس پارلمان…

Read more »