67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در فارس شناسایی شدند/ فعالیت در فضاهای مجازی تلگرام و واتس آپ

67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در فارس شناسایی شدند/ فعالیت در فضاهای مجازی تلگرام و واتس آپ
گروه فعالیت های قرآنی: مسئول دارالقرآن الکریم فارس از شناسایی 67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در این استان خبر داد و گفت: علاوه بر این تلاش می کنیم تا 5 حلقه تفسیر مجازی را در فضاهای تلگرام و واتس آپ راه اندازی کنیم.

67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در فارس شناسایی شدند/ فعالیت در فضاهای مجازی تلگرام و واتس آپ

گروه فعالیت های قرآنی: مسئول دارالقرآن الکریم فارس از شناسایی 67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در این استان خبر داد و گفت: علاوه بر این تلاش می کنیم تا 5 حلقه تفسیر مجازی را در فضاهای تلگرام و واتس آپ راه اندازی کنیم.
67 حلقه تفسیر دائمی قرآن در فارس شناسایی شدند/ فعالیت در فضاهای مجازی تلگرام و واتس آپ

خرید بک لینک

bluray movie download