4سال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

4سال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه
یک جوان 29 ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

4سال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

یک جوان 29 ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.
4سال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

دانلود آهنگ جدید