هکرهای داعش “لیست مرگ” منتشر کردند

هکرهای داعش “لیست مرگ” منتشر کردند
گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان “خلافت سایبری آمریکا” لیستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این لیست شامل ده ها تن از مقامات آمریکایی می شود.

به گزارش خبرآنلاین، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، لیست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند.

در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که خارج از واشنگتن فعالیت می کنند.

در پیام این گروه …

هکرهای داعش “لیست مرگ” منتشر کردند

گروهی از هکرهای داعش تحت عنوان “خلافت سایبری آمریکا” لیستی از افرادی را منتشر کردند که باید هدف حمله قرار گرفته و کشته شوند، این لیست شامل ده ها تن از مقامات آمریکایی می شود.

به گزارش خبرآنلاین، بیانیه این گروه که در تلگرام منتشر شده، لیست اسامی 43 تن از مقامات مرتبط با وزارت خارجه، اداره امنیت داخلی، وزارت دفاع، انرژی، بازرگانی و بهداشت و رفاه را در بر می گیرد که به نحوی تهدید به مرگ شده اند.

در میان این اسامی مقاماتی هم هستند که خارج از واشنگتن فعالیت می کنند.

در پیام این گروه …
هکرهای داعش “لیست مرگ” منتشر کردند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

گوشی موبایل