۴ سال حبس به خاطر تشویق به داعشی شدن در تلگرام

۴ سال حبس به خاطر تشویق به داعشی شدن در تلگرام
یک جوان ۲۹ ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

خبرگزاری فرانسه از پاریس نوشت، «یوسف» ۲۹ ساله به دلیل آن که یکی از مخاطبانش را از طریق پیام رسان «تلگرام» به ارتکاب اقدام تروریستی و دیگری را به پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه ترغیب کرده است، به تحمل چهار سال حبس که دو سال آن تعلیقی است، محکوم شد.
این نخستین بار بود که یک کاربر تلگرام در دادگاهی در پاریس محاکمه شد. متهم که در ۲۵ اوت (۴ شهریور) در شهر «مونپولیه» در جنوب فرانسه دستگیر …

۴ سال حبس به خاطر تشویق به داعشی شدن در تلگرام

یک جوان ۲۹ ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

خبرگزاری فرانسه از پاریس نوشت، «یوسف» ۲۹ ساله به دلیل آن که یکی از مخاطبانش را از طریق پیام رسان «تلگرام» به ارتکاب اقدام تروریستی و دیگری را به پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه ترغیب کرده است، به تحمل چهار سال حبس که دو سال آن تعلیقی است، محکوم شد.
این نخستین بار بود که یک کاربر تلگرام در دادگاهی در پاریس محاکمه شد. متهم که در ۲۵ اوت (۴ شهریور) در شهر «مونپولیه» در جنوب فرانسه دستگیر …
۴ سال حبس به خاطر تشویق به داعشی شدن در تلگرام

باشگاه خبری ورزشی