۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند

۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند
بجنورد- دستگیری ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت، اخاذی چوپان بیکار در تلگرام و … از مهم ترین اخبار انتظامی امروز خراسان شمالی است.

۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند

بجنورد- دستگیری ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت، اخاذی چوپان بیکار در تلگرام و … از مهم ترین اخبار انتظامی امروز خراسان شمالی است.
۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند

دانلود فیلم با لینک مستقیم