۱۳ فروردین؛ روزی برای عهد بستن با طبیعت است

۱۳ فروردین؛ روزی برای عهد بستن با طبیعت است
خسروپناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه گفت: روز طبیعت تنها رفتن به فضای سر سبز طبیعت نیست، روز عهد بستن با طبیعت جهت رعایت حقوقش است.
به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در کانال شخصی خود در تلگرام مطلبی در رابطه با رعایت حقوق طبیعت آورده که متن کامل این گفتار در ادامه می آید؛
 امروز روز طبیعت وبهره گیری از آن است. اینکه شان نزول سیزده فروردین و بهره بردن از فضای طبیعت چیست سخنانی گفته شده است از جمله روز دستور کشتار ایرانیان توسط خشایارشاه با توطئه استر و فرار برخی از …

۱۳ فروردین؛ روزی برای عهد بستن با طبیعت است

خسروپناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه گفت: روز طبیعت تنها رفتن به فضای سر سبز طبیعت نیست، روز عهد بستن با طبیعت جهت رعایت حقوقش است.
به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در کانال شخصی خود در تلگرام مطلبی در رابطه با رعایت حقوق طبیعت آورده که متن کامل این گفتار در ادامه می آید؛
 امروز روز طبیعت وبهره گیری از آن است. اینکه شان نزول سیزده فروردین و بهره بردن از فضای طبیعت چیست سخنانی گفته شده است از جمله روز دستور کشتار ایرانیان توسط خشایارشاه با توطئه استر و فرار برخی از …
۱۳ فروردین؛ روزی برای عهد بستن با طبیعت است

فروش بک لینک