یک نماینده مجلس: پیروزی یک جناح علی رغم سانسور در صداوسیما، سبب عصبانیت تندروها از شبکه های مجازی شد

یک نماینده مجلس: پیروزی یک جناح علی رغم سانسور در صداوسیما، سبب عصبانیت تندروها از شبکه های مجازی شد
درخواست گروه های تندرو برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی به دلیل آنچه که آن را گسترش فساد در جامعه از طریق این شبکه ها عنوان می کنند و قتل دختر افغان را منتسب به این مساله عنوان کرده و به طور کلی منتقد عدم برخورد دولت در زمان انتخابات با تلگرام و اعتقاد دولت به آزادی شبکه های اجتماعی، هیچ محلی از اعراب ندارد.

یک نماینده مجلس: پیروزی یک جناح علی رغم سانسور در صداوسیما، سبب عصبانیت تندروها از شبکه های مجازی شد

درخواست گروه های تندرو برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی به دلیل آنچه که آن را گسترش فساد در جامعه از طریق این شبکه ها عنوان می کنند و قتل دختر افغان را منتسب به این مساله عنوان کرده و به طور کلی منتقد عدم برخورد دولت در زمان انتخابات با تلگرام و اعتقاد دولت به آزادی شبکه های اجتماعی، هیچ محلی از اعراب ندارد.
یک نماینده مجلس: پیروزی یک جناح علی رغم سانسور در صداوسیما، سبب عصبانیت تندروها از شبکه های مجازی شد

آپدیت آفلاین نود 32

ganool review