یک ادعای عجیب درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

یک ادعای عجیب درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»
مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.

یک ادعای عجیب درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.
یک ادعای عجیب درباره فیلم «محمد رسول الله (ص)»

دانلود فیلم خارجی