یادداشت جالب بهمن کیارستمی درباره دادگاه پرونده پزشکی پدرش

یادداشت جالب بهمن کیارستمی درباره دادگاه پرونده پزشکی پدرش
بهمن کیارستمی با انتشار تصویری منتشر نشده از دست خط کیارستمی، یادداشتی جالب درباره دادگاه روزگذشته پرونده پزشکی عباس کیارستمی نوشته است که خواندنش خالی از لطف نیست.
متن این یادداشت که اختصاصی برای ایلنا فرستاده شده؛ به شرح زیر است:
این روزها گنجینه ای پیدا کرده ام از یادداشت های ابوی و باقی اعضای خانواده. یادداشت هایی که مربوط به پیش از اختراع موبایل و فیسبوک و تلگرام هستند، زمانی که ما کوچک بودیم و همه در یک خانه زندگی می کردیم و روی کاغذ برای هم نت می نوشتیم؛ چند سررسید هم هست که در آنها یادداشت های …

یادداشت جالب بهمن کیارستمی درباره دادگاه پرونده پزشکی پدرش

بهمن کیارستمی با انتشار تصویری منتشر نشده از دست خط کیارستمی، یادداشتی جالب درباره دادگاه روزگذشته پرونده پزشکی عباس کیارستمی نوشته است که خواندنش خالی از لطف نیست.
متن این یادداشت که اختصاصی برای ایلنا فرستاده شده؛ به شرح زیر است:
این روزها گنجینه ای پیدا کرده ام از یادداشت های ابوی و باقی اعضای خانواده. یادداشت هایی که مربوط به پیش از اختراع موبایل و فیسبوک و تلگرام هستند، زمانی که ما کوچک بودیم و همه در یک خانه زندگی می کردیم و روی کاغذ برای هم نت می نوشتیم؛ چند سررسید هم هست که در آنها یادداشت های …
یادداشت جالب بهمن کیارستمی درباره دادگاه پرونده پزشکی پدرش

خبرگزاری ایران