گمانه زنی مشاور احمدی نژاد درمورد دیدار روحانی و اوباما در سال 95

گمانه زنی مشاور احمدی نژاد درمورد دیدار روحانی و اوباما در سال 95
پایگاه خبری توحید نیوز گزارش می دهد: عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای و از یاران محمود احمدی نژاد با انتشار تویئیتی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در تلگرام خود، دیدار روسای جمهوری ایران و آمریکا در سال 95 را قطعی دانست.

گمانه زنی مشاور احمدی نژاد درمورد دیدار روحانی و اوباما در سال 95

پایگاه خبری توحید نیوز گزارش می دهد: عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای و از یاران محمود احمدی نژاد با انتشار تویئیتی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در تلگرام خود، دیدار روسای جمهوری ایران و آمریکا در سال 95 را قطعی دانست.
گمانه زنی مشاور احمدی نژاد درمورد دیدار روحانی و اوباما در سال 95

خرید بک لینک