گزینه جدید بازی در تلگرام

گزینه جدید بازی در تلگرام
در نسخه جدید و به روز برنامه پیام رسان “تلگرام” که توسط “پاول دوروف” بنایان گذار شبکه اجتماعی “Vk. com” طراحی و ساخته شده است، گزینه ی جدید بازی افزوده شده است. در نسخه جدید و به روز برنامه پیام رسان “تلگرام” که توسط “پاول دوروف” بنایان گذار شبکه اجتماعی “Vk. com” طراحی و ساخته شده است، گزینه ی جدید بازی افزوده شده است.

گزینه جدید بازی در تلگرام

در نسخه جدید و به روز برنامه پیام رسان “تلگرام” که توسط “پاول دوروف” بنایان گذار شبکه اجتماعی “Vk. com” طراحی و ساخته شده است، گزینه ی جدید بازی افزوده شده است. در نسخه جدید و به روز برنامه پیام رسان “تلگرام” که توسط “پاول دوروف” بنایان گذار شبکه اجتماعی “Vk. com” طراحی و ساخته شده است، گزینه ی جدید بازی افزوده شده است.
گزینه جدید بازی در تلگرام

کتابخانه فرهنگ