کوچ دوباره به آغوش مخاطبان بی صدا

کوچ دوباره به آغوش مخاطبان بی صدا
رضا رشیدپور، 12 روز بعد از بازگشت دوباره اش به آنتن زنده از فضای مجازی خداحافظی کرد. داستان خداحافظی از شب دوازدهم آغاز شد؛ از ایده «شوخی سیزده» با مخاطب های برنامه «صفر صفر» و اطلاعیه درباره شبکه مجازی «تلگرام». مجری ممنوع التصویر سابق و تازه بازگشته به آنتن که در تمام روزگار دوری از رسانه ملی، با برنامه اینترنتی «دید در شب» همچنان در دید مخاطبان شان بود، تصمیم گرفت جدی و رسمی، متنی را بخواند و به مخاطبانش، چه در تلویزیون و چه در فضای مجازی، اعلام کند اگر عکس های پروفایل خود را به پرچم ایران تغییر …

کوچ دوباره به آغوش مخاطبان بی صدا

رضا رشیدپور، 12 روز بعد از بازگشت دوباره اش به آنتن زنده از فضای مجازی خداحافظی کرد. داستان خداحافظی از شب دوازدهم آغاز شد؛ از ایده «شوخی سیزده» با مخاطب های برنامه «صفر صفر» و اطلاعیه درباره شبکه مجازی «تلگرام». مجری ممنوع التصویر سابق و تازه بازگشته به آنتن که در تمام روزگار دوری از رسانه ملی، با برنامه اینترنتی «دید در شب» همچنان در دید مخاطبان شان بود، تصمیم گرفت جدی و رسمی، متنی را بخواند و به مخاطبانش، چه در تلویزیون و چه در فضای مجازی، اعلام کند اگر عکس های پروفایل خود را به پرچم ایران تغییر …
کوچ دوباره به آغوش مخاطبان بی صدا

بک لینک