کنایه طنز آمیز به توهین های یاالثارات + عکس

کنایه طنز آمیز به توهین های یاالثارات + عکس
توهین های تازۀ نشریه «یالثارات» علیه سینماگران، در کنار بروز انتقاداتی علیه این مطلب، سوژه طنزپردازی هم شده است.
به گزارش اعتدال، طرح زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» به چاپ رسیده است.
در یکی از این دو مطلب طنزآمیز، کنایه ای به مجوز انتشار این نشریه، آن هم پس از توقیف از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات، اشاره شده و آمده است: «مدیرمسئول تلگرام: مسئولان ایران به جای کانال های تلگرامی نگران محتوای مجلات خودشان باشند!»
در مطلب بعدی هم آمده است: «عکس یه کودک که سبیل داره: با خواندن داستان های یک مجلۀ توقیف …

کنایه طنز آمیز به توهین های یاالثارات + عکس

توهین های تازۀ نشریه «یالثارات» علیه سینماگران، در کنار بروز انتقاداتی علیه این مطلب، سوژه طنزپردازی هم شده است.
به گزارش اعتدال، طرح زیر در شماره امروز روزنامه «شهروند» به چاپ رسیده است.
در یکی از این دو مطلب طنزآمیز، کنایه ای به مجوز انتشار این نشریه، آن هم پس از توقیف از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات، اشاره شده و آمده است: «مدیرمسئول تلگرام: مسئولان ایران به جای کانال های تلگرامی نگران محتوای مجلات خودشان باشند!»
در مطلب بعدی هم آمده است: «عکس یه کودک که سبیل داره: با خواندن داستان های یک مجلۀ توقیف …
کنایه طنز آمیز به توهین های یاالثارات + عکس

پایگاه خبری مبارز