کنایه احمدتوکلی درباره «گشت نامحسوس اجتماعی»

کنایه احمدتوکلی درباره «گشت نامحسوس اجتماعی»
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز ، احمد توکلی با انتشار مطلبی در کانال تلگرام ی خود به موضوع گشت نامحسوس واکنش نشان داد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم نوشته است: «اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.»
444

کنایه احمدتوکلی درباره «گشت نامحسوس اجتماعی»

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز ، احمد توکلی با انتشار مطلبی در کانال تلگرام ی خود به موضوع گشت نامحسوس واکنش نشان داد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم نوشته است: «اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.»
444
کنایه احمدتوکلی درباره «گشت نامحسوس اجتماعی»

لایسنس نود 32 ورژن 5

دانلود فیلم جدید