کمربند سبز اهواز در ابهام!/ مسئول قطع درختان کیست؟

کمربند سبز اهواز در ابهام!/ مسئول قطع درختان کیست؟
بر اساس آمار رسمی، اهواز پس از اصفهان و تهران، در سکوی سوم آلودگی هوا قرار دارد. از آنجایی که بسیاری از صنایع نیز از زیر بار رفتن و پرداخت حق آلایندگی شانه خالی می کنند؛ بنابراین تنها راه حفظ سلامتی شهروندان ایجاد فضای سبز خواهد بود.
به قلم : تحریریه دیار روزنامه کارون
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

کمربند سبز اهواز در ابهام!/ مسئول قطع درختان کیست؟

بر اساس آمار رسمی، اهواز پس از اصفهان و تهران، در سکوی سوم آلودگی هوا قرار دارد. از آنجایی که بسیاری از صنایع نیز از زیر بار رفتن و پرداخت حق آلایندگی شانه خالی می کنند؛ بنابراین تنها راه حفظ سلامتی شهروندان ایجاد فضای سبز خواهد بود.
به قلم : تحریریه دیار روزنامه کارون
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
کمربند سبز اهواز در ابهام!/ مسئول قطع درختان کیست؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی