کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان/خبری که هم تایید شدهم تکذیب!

کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان/خبری که هم تایید شدهم تکذیب!
این خبر در حالی تکذیب می شود که پنجشنبه گذشته خبرگزاری رسمی ایرنا در مصاحبه با عاطفه رشنو کارشناس میراث فرهنگی استان، اصل خبر را تایید کرده بود.
به گزارش راک نیوز از بهبهانما ،در پی انتشار خبر « کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان » در روز ۱۲ فروردین در فضای مجازی و کانال های تلگرام ، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهبهان خبر مذکور را کاملاً تکذیب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهبهان و در پی انتشار خبر کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان …

کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان/خبری که هم تایید شدهم تکذیب!

این خبر در حالی تکذیب می شود که پنجشنبه گذشته خبرگزاری رسمی ایرنا در مصاحبه با عاطفه رشنو کارشناس میراث فرهنگی استان، اصل خبر را تایید کرده بود.
به گزارش راک نیوز از بهبهانما ،در پی انتشار خبر « کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان » در روز ۱۲ فروردین در فضای مجازی و کانال های تلگرام ، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهبهان خبر مذکور را کاملاً تکذیب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهبهان و در پی انتشار خبر کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان …
کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان/خبری که هم تایید شدهم تکذیب!

فروش بک لینک