کتابی که در دنیای تلگرام نظر خواننده را جلب می کند

کتابی که در دنیای تلگرام نظر خواننده را جلب می کند
نشست نقد و بررسی رمان «لم یزرع» با حضور نویسنده کتاب محمدرضا بایرامی و منتقدین شهریار عباسی و حبیب احمدزاده در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

کتابی که در دنیای تلگرام نظر خواننده را جلب می کند

نشست نقد و بررسی رمان «لم یزرع» با حضور نویسنده کتاب محمدرضا بایرامی و منتقدین شهریار عباسی و حبیب احمدزاده در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
کتابی که در دنیای تلگرام نظر خواننده را جلب می کند

دانلود فیلم خارجی