کانال خبری تابناک اردبیل در تلگرام راه اندازی شد

کانال خبری تابناک اردبیل در تلگرام راه اندازی شد
به گزارش تابناک اردبیل، شما مخاطبان تابناک اردبیل از این پس می توانید ضمن به روزرسانی نرم افزار تلگرام خود روی کامپیوتر و گوشی ها، با کلیک روی نشانی https://web.telegram.org/#/im?p=@tabnakardebil و کلیک بر روی گزینه Join Chanel وارد کانال خبری تابناک اردبیل شوید.
کانال تابناک اردبیل، با هدف سهولت دسترسی کاربرانی ایجاد شده است که به جای باز کردن سایت تابناک اردبیل، ترجیح می دهند عناوین اخبار مهم را از طریق محیط تلگرام دریافت کنند.
از هم اکنون در صورت نصب نرم افزار پیام رسان تلگرام روی کامپیوتر، تبلت ی …

کانال خبری تابناک اردبیل در تلگرام راه اندازی شد

به گزارش تابناک اردبیل، شما مخاطبان تابناک اردبیل از این پس می توانید ضمن به روزرسانی نرم افزار تلگرام خود روی کامپیوتر و گوشی ها، با کلیک روی نشانی https://web.telegram.org/#/im?p=@tabnakardebil و کلیک بر روی گزینه Join Chanel وارد کانال خبری تابناک اردبیل شوید.
کانال تابناک اردبیل، با هدف سهولت دسترسی کاربرانی ایجاد شده است که به جای باز کردن سایت تابناک اردبیل، ترجیح می دهند عناوین اخبار مهم را از طریق محیط تلگرام دریافت کنند.
از هم اکنون در صورت نصب نرم افزار پیام رسان تلگرام روی کامپیوتر، تبلت ی …
کانال خبری تابناک اردبیل در تلگرام راه اندازی شد

سایت خبری زندگی