کانالهای حذف شده تلگرام برمی گردند

کانالهای حذف شده تلگرام برمی گردند
همزمان با بروز اختلالات گسترده در تلگرام، این اپلیکیشن پیام رسان اعلام کرد که مشکل در اروپا برطرف شده و در خاورمیانه نیز به زودی شاهد رفع اختلال خواهیم بود.

کانالهای حذف شده تلگرام برمی گردند

همزمان با بروز اختلالات گسترده در تلگرام، این اپلیکیشن پیام رسان اعلام کرد که مشکل در اروپا برطرف شده و در خاورمیانه نیز به زودی شاهد رفع اختلال خواهیم بود.
کانالهای حذف شده تلگرام برمی گردند

فروش بک لینک