کاریکاتور / بروید همان خلیج خوک ها

کاریکاتور / بروید همان خلیج خوک ها
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال تلگرام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سخنان ایشان که فرموده بودند: “آمریکا از آن طرف دنیا می آید اینجا رزمایش می کند.شما اینجا چه کار می کنید؟بروید همان خلیج خوک ها! ” کاریکاتور زیر را منتشر کرد.

کاریکاتور / بروید همان خلیج خوک ها

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال تلگرام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سخنان ایشان که فرموده بودند: “آمریکا از آن طرف دنیا می آید اینجا رزمایش می کند.شما اینجا چه کار می کنید؟بروید همان خلیج خوک ها! ” کاریکاتور زیر را منتشر کرد.
کاریکاتور / بروید همان خلیج خوک ها

بک لینک رنک 3